4 Ledige tomter av totalt 44

 

Reguleringsbestemmelser

Pris: Fra kr. 200.000,-

 

Kr 250.000,- for VA og strøm tilkommer