8 Ledige tomter av totalt 44

 

Reguleringsbestemmelser

Pris: Fra kr. 200.000,-

 

Mulighet for VA og strøm i tillegg